Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ketté törött lelkek

2009.05.23

Kétlelkűség

       A világban átfogó erkölcsi válság válik egyre inkább láthatóvá. Hamarosan be kell indulnia az apokaliptikus programnak. Addig is az a cél, hogy egyre több ember megszabadulhasson a harag idejétől, amikoris a több ezer éves istentelenség követketményeit megemészti a tűz.
       Az otthonokban és a gyülekezetekben is meg kell tennünk mindent azért, hogy az emberek az Isten akaratában éljenek. Ismétlődő kihívásokkal kell szembe néznünk és nem szabad megunnunk őket. Isteni választ kell adnunk minden nap minden szituációban.
Sokan a vallást és a teológiát használják fel a ködösítésre, hogy a bűnös cselekedeteiket eltakarják. A mi célunk azonban az, hogy felébresszük az embereket az öncsalásból ebben a korrupciókkal átitatott világban. Isten Országában  amit vetettél, azt fogod aratni is. Egy igazságtalan társadalomban nem jön visszajelzés sokszor a sumákságról, de Isten Országában minden gonosz titokra fény derül. Jobb tehát, ha az ember önként számolja fel mindezt és tér meg belőle. Az erkölcsi válságot csak így lehet felszámolni.

" Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?  Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek.  Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: "Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?" De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja:

"Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja".

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.  Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."
(Jakab levele 4:1-8.)

       Kétlelkűség csak az újjászületett keresztények közösségében lehetséges. Ahol nincs újjászületés, ott még csak egylelkűség van, ami romlott lelket jelent. A vízkeresztségben azonban ÚJ ÉLETRE keltünk fel. Mégis vannak, akik kétféle akarattal, kétféle érzelemmel és kétféle értelemmel rendelkeznek; ezek az emberek a lehetetlennel próbálkoznak és nem tértek meg teljes szívükkel Istenhez. Ezért az Ő áldását sem tudják teljesen megnyerni.
Csalásokat, visszaéléseket lehet látni Krisztus testében...

Az egész életünk egy meghatározott célra adatott, s a célt nem mi jelöltük ki, hanem az Isten.
"Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom,  ___mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett___."
(Jelenések 4:11.)
       Az életünk nem magunknak adatott. Nem azért élünk, hogy magunknak éljünk. Minden ember életének értelme akkor valósul meg, ha alárendeli magát Isten akaratának. Önmagában a házépítésnek, a munkának vagy a házasságnak sincs értelme. Hiába vagy sikeres, ha egész életedben a függetlenséget keresed Isten akaratával szemben - ezek a dolgok visznek téged bajokba. Ha megtérsz, lesz ÉRTELME az egész életednek.
Nekünk nem volt választásunk, mint Jézus Krisztusnak, hogy megszülessünk-e vagy sem. Ő dönthetett arról, hogy otthagyja értünk a tökéletességet és miattunk a földi nyomorba lejöjjön. De mi nem rendelkeztünk ilyen tudattal, mert "minden Őáltala lett, ami létrejött".
       Ha a  Sátántól kapott diabolikus természetünk boldogságát keressük, akkor szükségképpen meg fogunk bukni. Lehetetlenség a romlott ótermészettel Istennek engedelmeskedni és felismerni, hogy Isten akaratáért kell élnünk.
Nem az evolúció eredményeképp vagyunk itt, hanem Isten elhatározásából. Aki ezt az abszolút törvényt megváltoztatja, szükségképpen a Pokolra, Gyehennára jut. Mindent elveszít és semmit nem tud megnyerni. Isten mindenható és lehetetlenség, hogy valaki kicselezze a mindenható Istent. Ha elfogadom Őt, boldogulok, ha elutasítom, tönkremegyek. Variálhatják ezt a különböző kultúrák, de az emberek sokasága él ma is rabszolgaként és kutyaként. A földi létben van mindig remény, de ha Isten akarata nélkül élsz, a földi lét után már az sem lesz. Marad a Pokol.

       Azért élsz, hogy minden porcikáddal a legfelsőbb Bíró akaratáért létezzél. Csak így tudod felszámolni magadban  a kétlelkűséget.
       Az új életed nem a saját életed meghosszabbítása! Nem akar a te saját életedből SEMMIT sem Isten. Jézus azért jött, hogy a te romlott, saját életed HELYETT egy újat, JOBBAT adjon.
Nem tudsz két lovat egy üleppel megülni. Nem szolgálhatsz két urat egyszerre. Ha nem ébredsz fel ennek a realitására, szörnyeteggé válsz, mint Júdás.
Júdás elfogadta a hatalmat és gyógyított együtt a tanítványokkal. De amikor nem látták, kivette a közös kasszából a saját élete számára a "jussát". Ezt a nagy ziccert használta ki a Sátán, s a mai időben is ugyanezt teszi.
Az Antikrisztus is ugyanilyen kettős lelkű ember lesz. "Közülünk vált ki, de nem volt közülünk való."
Heródes is szívesen hallgatta Keresztelő Jánost, de amikor meglátta a tisztátalan, parázna szeretőjét és annak kígyótermészetű lányát, felülkerekedett benne a bűn. Inkább hallgatott a parázna kívánságára, s fejét vétette a prófétának. Nyilvánvaló a harc Isten Királysága és a Sátán Birodalma között.
Ezért te is, ha nem térsz meg most, elveszted a krisztusi énedet.

"Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.  Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. "
(János 12:24-25.)
Amikor te akarod kijelölni a saját helyedet, akkor te nem vagy Isten kezében vetőmag, hanem a saját életedet akarod élni. A hit emberei mindig azt mondták:"Uram, mutatsd meg a Te akaratodat, hogy abban járjak!" De amikor a saját életedet kívánod élni, üres maradsz. A sikerünket nem találjuk meg önmagunkban. Ez a földi élet csak létezés, de nincsen benne élet. Független Isten életétől, nincs benne semmi. Hasznossá csak az engedelmesség szellemével válhatsz - Isten szép lassan kivon a saját életed szeretetéből és krisztusivá tesz téged. Ne ragaszkodj ezért a te saját életedhez, mert az nem üdvözíthető. Meg kell feszítenünk és a halhatatlanból, romolhatatlanból, a kriszusiból kell élnünk.

 Krisztus életéből élek hit által - így válok egylelkű emberré.
"Élek többé nem én, Hanem Krisztus él bennem."

Sok keresztény megreked, nem tud fejlődni, előre haladni. Az Úrban jár ugyan 10-20-40 éve, de egy helyben topog. Mert kétlelkű.

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.  De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember."
(Jakab 1:5-8.)
A kétlelkű ember soha nem tud megnyugodni és megállapodni, mert állandó  __zavar__  van a bensejében. Nincs szombatja soha. Nincs shalom, csak futkoz a szerencséje után, mint a mérgezett egér.
       A keresztény élet egyik legnagyobb kincse a nyugalom, ami Isten Jelenlétéből származik, mert meg vagyunk békülve Istennel a Názáreti Jézus Krisztus Vére által. De ha benned van a magad élete, akkor állandóan a beteljesületlen kívánságok energizálják a testedet. Így lesz a hívő, keresztény emberből hedonista ember.
      Nem jó érzést okozott Jézusnak sem, hogy keresztre feszítették - mégis lemondott a saját pozitív érzéseiről. Ő megtehette volna, hogy leszáll a keresztről, mert ura volt mindig a saját életének. De nem tette, mert kötötte Őt az ígérete, az elhatározása és a szeretete, amit értünk, elveszett emberek felé érez ma is.                     

      Ha meg tudod fegyelmezni magadat, az érzéseidet át fogja törni az Igazságnak az ereje és élvezni fogsz olyan dolgokat, amelyek az Isten tökéletes akaratában állnak.  Az érzéki, materialista fal áttörése után öröm lesz az imádkozás, a dicséret, a bibliaolvasás. Elhatározod, s az érzéseid is megtalálják ezekben az örömöt.
"Ne neveld a gyerekedet az ő kedve szerint" , mert egy fattyú lesz belőle. Hedonista ember lesz belőle, aki soha nem tud a jókedvére nemet mondani és Isten akaratára igent mondani. A hétköznapi életben többször mond mást a kedvem, mint ami Isten akarata. Meg kell tanulnunk nemet mondani.
       A drog például teljesen megtanítja a hedonista életvezetésre az emberi lelkeket és képtelenné teszik az embert az isteni akaratban való járásra. A szexfüggőség is hedonizmus. Az emberi vágyak uralkodása, amelyek szembe fordítják az embert Isten törvényével. Az ilyenek képtelenek házasságtörés nélkül élni, amire pedig Isten törvénye azt mondja, ne tedd!  Amikor az ember teste megtisztul, s nincsenek tele gerjedelemmel a tagjai, már nem a kémiai-biológiai folyamatok irányítják. Nem lesz többé ösztönlény. De a kétlelkű keresztények sajnos úgy esnek bele a Sátán hálójába, mint a legyek, mert az ellenség pontosan tudja, hogy a kétlelkű keresztényben mi az övé...

A katolikusok szerint 70 éves kor után megbízható az ember. De VAN olyan, hogy újjászületés és megtisztulás, amivel ők nem számolnak.  A rosszra való hajlam nem szűnik meg az évek előrehaladtával. Huszonéves korban is lehet valaki krisztusi ember, ha nem szűnik meg a tudatában az, hogy krisztusi élet van benne.

"Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok."
(Jakab 4:2a)

Krisztus uralmát az életedben úgy tudod kiépíteni, ha olyat is csinálsz, amit nem szeretsz, de tudod, hogy ez Isten akarata. Ezért kell fiatal korban az embert megregulázni.

A társadalom hanyatlásának egyik oka, hogy mindenki playboy vagy plázacica akar lenni. A normalitás helyét a tarkabarka bolondság foglalja el.
Ha egy beteg keresztény nem tud különbséget tenni a világ és a krisztusi élet között, akkor elveszett ember. Kettős lélekkel és a világ szeretetével nem lehetsz soha sikeres ember. Lehet, hogy világiként elértél dolgokat a magad akaratából, de hívő keresztényként el kell ismerned, hogy a fizetésemelésed is Istentől függ. Ezért Őt kérjed, ne a kívánságod diadalmaskodjon benned!

       Ne legyél kétnyelvű sem! Szemben "áldjonmegazÚr", s ha elfordulsz, kikezded a nyelveddel...? Nem az emberek utasítanak el téged, hanem maga az ÉLŐ ISTEN ! Térj meg!
Miért nincs állhatatosság, kitartás, következetesség az életedben?
Mert KÉTLELKŰ  VAGY .
Legyél következetes, hogy ha kéred, akkor meg is kapd! Az Istentől való áldás nem a te élményedre adatik, hanem azért, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Az Úr nem hajlandó a te luxusigényedet kiszolgálni, hanem jó sáfárként akar látni téged. Nem Ő a te szolgád, hanem teneked kellene végre szolgálnod Őt. Ne keresd a saját kedvtelésedet, mert visszafogja Isten az áldásokat és nem engedi meg, hogy rád telepedjenek.
Ezért vannak meddő imák. Istenre nem lehet befolyást gyakorolni sok imával és hosszú dicséretekkel. Ha az a motivációd, hogy téged a színpadon lássanak, mégha világszínvonalon is szólalsz meg, Istennek hányingere van tőled. Isten egyet fogad el: a Szellemben és Igazságben való szolgálatot. A dicsértenek, imádkozásnak is ezt a célt kell szolgálnia.

"Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni.  Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek; bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg: vér tapad a kezetekhez!"
(Ézsaiás 1:13-15.)
       Ha valaki útközben elromlik, meg kell térnie, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni a bukást! Jó példa erre Saul esete, aki az Isten új felkentjének az életére tört.
Ne csapd be magad! Ha meg nem térsz, a szádból elhangzó dicséret is istenkáromlás.
Az Úr olyan, hogy a tehetségtelent is tehetségessé teszi, ha alázatban marad.
___AZ EGYHÁZBAN NEM PROFIKRA VAN SZÜKSÉG, HANEM SZENTEKRE___.
Isten nem hagyott el téged, hanem a te bűneid választanak el téged Isten Jelenlététől. Istentiszteletre ne ülj be a te bűneid esernyőjével, mert Isten nem fog tudni megáldani téged és olyan leszel, mint egy hitetlen - az Isten csak fogalommá válik számodra. A bűn tönkre teszi a szívedben azokat a képességeket, amelyek által megláthattad régen Jézus arcát. Számold fel a bűnt és ismét élvezni fogod Isten jelenlétét.

       A vallásos emberek nem ismerik Istent. Cinikusak az ébredésekkel kapcsolatban és irigyek. A világiak ezért jobban meglátják egy bűnös ember megtérése után annak igaz cselekedeteit, de a vallásosak soha. Frusztráltak attól a néhány kilós bűncsomagtól, amit évtizedek óta cipelnek. Ugyanakkor a világi, aki mázsás súlyokat cipel magán, belép a gyülekezetbe és azonnal meglátja Jézust - mert tiszta szívvel, ÖRÖMMEL  képes elfogadni a kegyelmet.

       Hagynunk kell, hogy Isten Szelleme lerombolja bennünk azokat a magaslatokat és saját elképzeléseket, amelyek bennünket a régi életünkhöz kötnek vagy oda rángatnának vissza. Az ember régi élete olyan, mint a kóbor kutya. Folyamatosan el kell hajtanod magadtól. Egy idő után, amikor már megerősödik benned a krisztusi embered, tudni fogod azonnal, hogy mikor jön vissza a kóbor kutyád. S ha beengeded, egyik napról a másikra képes lerombolni benned mindent, amit az Úrral kéz a kézben építettetek fel.                        Kegyelem az, hogy Krisztus életéből részesülhetsz. Ha engedsz az Istennek, újra talpra tudsz állni és az Úr akaratának való engedelmesség újra jó érzésekkel tölti be az életedet és a lelkedet.
Az emberek manapság olyan védekezési mechanizmusokat építettek ki maguk körül, amelyek nem engedik, hogy az Igazság megsértse az ő érzéseiket. Pedig néha kell egy jókora megrázkódtatás ahhoz, hogy az ember lelke újra egészséges legyen. A büntetés pedig rosszabb, mint az engedetlenségből származó jó érzés.

       Ne haragudjál meg a prédikátorokra, ha az érzelmeidben és a gondolataidban zavart idéznek elő ! Az igehírdetésnek JOGA van ítéletet mondania a te stílusodra és érzéseidre. Két évvel ezelőtt az USA-ban egy gyülekezeti tag úgy megharagudott a pásztorra, hogy a vasárnapi istentisztelet után egy hétköznapon felkereste a gyülekezeti vezetőséget, s kivégzett hét embert: a pásztort, a fiát és öt presbitert. A keresztény élet és a saját bűnös élet közti ellentét ne okozzon benned személyiségzavart - ezért is térj meg !
Nem vagy te annyira bonyolult és komplikált lény, mint gondolod. Ne vesd meg azokat, akik egyszerűek és hisznek abban, hogy krisztusi élettel lehet csak győztes az ember !

(Ima:)

Mennyei Atyám, kérlek, segíts nekem, hogy ne merüljek bele abba a mély erkölcsi válságba, ami kezd kibontakozni az egész világon ! Köszönöm Uram, hogy Te vagy a biztos pont - a nyugalomnak, a megpihenésnek, a megállapodásnak a helye, s aki Hozzád megy, az nyugalmat és békességet talál. Nem lesz többé zavaros, kétlelkű ember.
Uram, én mostantól felszámolok minden kettősséget az életemben és nem akarom toldozni-foltozni a régi életemet, ami a te ítéleted alatt áll. Ezért én feladom ezeket az erőfeszítéseimet. Megtagadom a saját életemet az Úr Jézus Krisztus életéért cserében. Vetőmagod akarok lenni. Meg akarom ismerni a Te tervedet és azt beengedem az életembe.
Könyörülj meg rajtam és szabadíts meg az őseimtől örökölt hiábavaló életemből ! Megtagadom a hedonista életet és felszámolom az életemben. Nem a jókedvem fog vezetni, hanem a te tökéletes akaratod.
Bocsáss meg nekem, hogy saját szokásaim szerint akartam élni. Vedd le a bűneim terhét, szabadítsd meg a testemet, lelkemet és szellememet ezektől. Törölj el minden bűnt bennem és szabadíts meg az ótermészetemtől !
Köszönöm, hogy támogatsz és megerősítem magam a Te Beszédeddel. Köszönöm, hogy szóltál és fogok imádkozni és Igét olvasni. Jöjj, Szent Szellem, legyél az életem vezetője!
A Szent Szellem öröme legyen az én erősségem! Ámen.